Välkommen till Familjehälsan!
 

På Familjehälsan finns läkare med allmänspecialisering, BVC-sköterska, diabetessköterska, astma/kol-sköterska, distriktssköterska, undersköterska, psykolog, kurator, medicinska sekreterare och tolk. 

Vi har en helhetssyn på människan och är måna om att en genuin omtanke ska prägla besöket hos oss. Vi är en stab av kunnig personal och våra läkare har över 20 års praktisk erfarenhet. Vår tolk på plats hjälper dig som talar arabiska, kurdiska eller turkmenska måndagar och onsdagar. 

Familjehälsan arbetar på uppdrag av VG-regionen och ungefär 4 500 patienter har valt oss till sin vårdcentral. Våra patientavgifter är samma som i den offentliga vården. Högkostnadskort och frikort gäller.

Familjehälsan erbjuder hälsoundersökning för asylsökande och nyanlända. Ta med LMA-kort vid varje besök. 

Information in English and Arabic.

Personal
 

Mohamed El Mohamed
Läkare
Specialist i allmänmedicin 
Psykolog
Finns på Nya Vårdcentralen Kortedala Torg tills vidare
Barbro Wiig
Kurator och rehabiliteringskoordinator
Socionom
Diplomerad tobaksavvänjare
Leg sjukgymnast

Elisabet Sundholm
Sjuksköterska

 

   David Tavakkoli
Specialistsjuksköterska, diabetes

Tara Soleimanjah
Undersköterska
Cecilia Palm
Medicinsk sekreterare
 
Selma El Hadi
Medicinsk sekreterare
 
Parihan Ramadhan
Tolk
Arabiska, kurdiska, turkmenska
 

Alexandra Hannon
Medicinsk sekreterare
*Tänk på att kommunikation via epost inte är krypterad. Undvik att skriva för dig känsliga uppgifter. Mer information om vår policy kring dataskydd.