Psykolog


För närvarande finns psykolog på Nya Vårdcentralen Kortedala Torg. För att komma till psykolog görs först en läkarbedömning.
Om du önskar en samtalskontakt vänligen ring till Familjehälsan Vårdcentral.
 

kurator


För kontakt med vår kurator och rehabiliteringskoordinator Barbro Wiig ringer du 031 - 300 00 60.
*Tänk på att kommunikationen inte är krypterad i e-post. Undvik att skriva för dig känsliga uppgifter i meddelandet. Mer information om vår policy kring dataskydd.